Home

Zaak C-96/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 april 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Pest Megyei Bíróság — Hongarije) — CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály (Vrijheid van vestiging — Directe belastingen — Beroepsopleidingsbijdrage — Berekeningsgrondslag van door op nationaal grondgebied gevestigde ondernemingen te betalen bijdrage — Meerekenen van loonkosten van werknemers van filiaal in andere lidstaat — Dubbele belasting — Mogelijkheid om brutobedrag van bijdrage te verminderen)

Zaak C-96/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 april 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Pest Megyei Bíróság — Hongarije) — CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály (Vrijheid van vestiging — Directe belastingen — Beroepsopleidingsbijdrage — Berekeningsgrondslag van door op nationaal grondgebied gevestigde ondernemingen te betalen bijdrage — Meerekenen van loonkosten van werknemers van filiaal in andere lidstaat — Dubbele belasting — Mogelijkheid om brutobedrag van bijdrage te verminderen)

5.6.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 148/5


Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 april 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Pest Megyei Bíróság — Hongarije) — CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály

(Zaak C-96/08)(1)

(Vrijheid van vestiging - Directe belastingen - Beroepsopleidingsbijdrage - Berekeningsgrondslag van door op nationaal grondgebied gevestigde ondernemingen te betalen bijdrage - Meerekenen van loonkosten van werknemers van filiaal in andere lidstaat - Dubbele belasting - Mogelijkheid om brutobedrag van bijdrage te verminderen)

2010/C 148/06

Procestaal: Hongaars

Verwijzende rechter

Pest Megyei Bíróság

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft.

Verwerende partij: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Pest Megyei Bíróság — Uitlegging van de artikelen 43 EG en 48 EG — Nationale regeling die voor de vaststelling van de berekeningsgrondslag van de beroepsopleidingbijdrage van een op het nationale grondgebied gevestigde onderneming rekening houdt met de loonkosten van de werknemers van een filiaal in een andere lidstaat, zelfs indien de betrokken onderneming in deze andere lidstaat een vergelijkbare last moet dragen wegens de tewerkstelling van deze werknemers

Dictum

De artikelen 43 EG en 48 EG staan in de weg aan een regeling van een lidstaat volgens welke een in die staat gevestigde onderneming verplicht is tot betaling van een bijdrage zoals de beroepsopleidingsbijdrage, waarvan het bedrag wordt berekend op basis van haar loonkosten, inclusief die van een filiaal van die onderneming in een andere lidstaat, indien die onderneming in de praktijk voor dat filiaal geen gebruik kan maken van de mogelijkheden waarin die regeling voorziet om die bijdrage te verlagen dan wel daartoe geen toegang heeft.