Home

Zaak C-333/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 januari 2010 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek (Niet-nakoming — Vrij verkeer van goederen — Artikelen 28 EG en 30 EG — Kwantitatieve invoerbeperking — Maatregel van gelijke werking — Stelsel van voorafgaande vergunning — Technische hulpstoffen en levensmiddelen bij bereiding waarvan dergelijke hulpstoffen zijn gebruikt uit andere lidstaten waar zij rechtmatig zijn vervaardigd en/of in de handel gebracht — Procedure waarmee ondernemers dergelijke stoffen op positieve lijst kunnen laten plaatsen — Clausule van wederzijdse erkenning — Nationale regeling die toestand van rechtsonzekerheid voor ondernemers schept)

Zaak C-333/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 januari 2010 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek (Niet-nakoming — Vrij verkeer van goederen — Artikelen 28 EG en 30 EG — Kwantitatieve invoerbeperking — Maatregel van gelijke werking — Stelsel van voorafgaande vergunning — Technische hulpstoffen en levensmiddelen bij bereiding waarvan dergelijke hulpstoffen zijn gebruikt uit andere lidstaten waar zij rechtmatig zijn vervaardigd en/of in de handel gebracht — Procedure waarmee ondernemers dergelijke stoffen op positieve lijst kunnen laten plaatsen — Clausule van wederzijdse erkenning — Nationale regeling die toestand van rechtsonzekerheid voor ondernemers schept)

13.3.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 63/8


Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 januari 2010 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

(Zaak C-333/08)(1)

(Niet-nakoming - Vrij verkeer van goederen - Artikelen 28 EG en 30 EG - Kwantitatieve invoerbeperking - Maatregel van gelijke werking - Stelsel van voorafgaande vergunning - Technische hulpstoffen en levensmiddelen bij bereiding waarvan dergelijke hulpstoffen zijn gebruikt uit andere lidstaten waar zij rechtmatig zijn vervaardigd en/of in de handel gebracht - Procedure waarmee ondernemers dergelijke stoffen op „positieve lijst” kunnen laten plaatsen - Clausule van wederzijdse erkenning - Nationale regeling die toestand van rechtsonzekerheid voor ondernemers schept)

2010/C 63/12

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: B. Stromsky, gemachtigde)

Verwerende partij: Franse Republiek (vertegenwoordigers: G. de Bergues en R. Loosli-Surrans, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van artikel 28 EG — Stelsel van voorafgaande vergunning voor technische hulpstoffen en levensmiddelen bij de bereiding waarvan technische hulpstoffen zijn gebruikt uit andere lidstaten waar deze rechtmatig zijn vervaardigd en/of in de handel gebracht — Geen rechtvaardiging en/of niet-inachtneming van evenredigheidsbeginsel

Dictum

1)

Door voor technische hulpstoffen en levensmiddelen bij de bereiding waarvan technische hulpstoffen zijn gebruikt uit andere lidstaten waar deze rechtmatig zijn vervaardigd en/of in de handel gebracht, een stelsel van voorafgaande vergunning in te voeren dat het evenredigheidsbeginsel niet eerbiedigt, is de Franse Republiek de krachtens artikel 28 EG op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

De Franse Republiek wordt verwezen in de kosten.