Home

Zaak C-334/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 juli 2010 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Eigen middelen van Unie — Weigering om eigen middelen in verband met bepaalde onrechtmatige douanevergunningen ter beschikking van Unie te stellen — Overmacht — Frauduleuze handeling van douaneautoriteiten — Aansprakelijkheid van lidstaten — Rechtmatigheid van opneming van vastgestelde rechten in specifieke boekhouding)

Zaak C-334/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 juli 2010 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Eigen middelen van Unie — Weigering om eigen middelen in verband met bepaalde onrechtmatige douanevergunningen ter beschikking van Unie te stellen — Overmacht — Frauduleuze handeling van douaneautoriteiten — Aansprakelijkheid van lidstaten — Rechtmatigheid van opneming van vastgestelde rechten in specifieke boekhouding)

28.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 234/5


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 juli 2010 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek

(Zaak C-334/08)(1)

(Niet-nakoming - Eigen middelen van Unie - Weigering om eigen middelen in verband met bepaalde onrechtmatige douanevergunningen ter beschikking van Unie te stellen - Overmacht - Frauduleuze handeling van douaneautoriteiten - Aansprakelijkheid van lidstaten - Rechtmatigheid van opneming van vastgestelde rechten in specifieke boekhouding)

2010/C 234/07

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Aresu en A. Caeiros, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek (vertegenwoordigers: I. Bruni, gemachtigde, G. Albenzio, avvocato dello Stato)

Interveniënte aan de zijde van de verwerende partij: Bondsrepubliek Duitsland (vertegenwoordigers: M. Lumma en B. Klein, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van artikel 10 EG, van artikel 8 van besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 253, blz. 42), en van de artikelen 2, 6, 10, 11 en 17 van verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van besluit 94/728/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB L 130, blz. 1) — Weigering om eigen middelen in verband met een aantal onrechtmatige douanevergunningen ter beschikking van de Gemeenschappen te stellen

Dictum

1)

De Italiaanse Republiek is de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 8 van besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen, en de artikelen 2, 6, 10, 11 en 17 van verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van besluit 94/728/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen, door te weigeren ter beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te stellen de eigen middelen in verband met de douaneschuld die voortvloeit uit de onrechtmatige afgifte door de Direzione Compartimentale delle Dogane per le Regioni Puglia e Basilicata te Bari vanaf 27 februari 1997 van vergunningen voor het oprichten en het beheren van douane-entrepots van type C te Taranto en daaraanvolgend van vergunningen voor verwerking onder douanetoezicht en voor actieve veredeling tot aan de intrekking daarvan op 4 december 2002.

2)

De Italiaanse Republiek wordt verwezen in de kosten.

3)

De Bondsrepubliek Duitsland draagt haar eigen kosten.