Home

Zaak C-413/08 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 juni 2010 — Lafarge SA/Europese Commissie, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Mededingingsregeling — Gipsplaten — Onjuiste opvatting van bewijsmiddelen — Bewijslast — Ontoereikende motivering — Verordening nr. 17 — Artikel 15, lid 2 — Sanctie — Recidive — Stadium van inaanmerkingneming van afschrikkende werking van geldboete)

Zaak C-413/08 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 juni 2010 — Lafarge SA/Europese Commissie, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Mededingingsregeling — Gipsplaten — Onjuiste opvatting van bewijsmiddelen — Bewijslast — Ontoereikende motivering — Verordening nr. 17 — Artikel 15, lid 2 — Sanctie — Recidive — Stadium van inaanmerkingneming van afschrikkende werking van geldboete)

14.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 221/5


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 juni 2010 — Lafarge SA/Europese Commissie, Raad van de Europese Unie

(Zaak C-413/08 P)(1)

(Hogere voorziening - Mededingingsregeling - Gipsplaten - Onjuiste opvatting van bewijsmiddelen - Bewijslast - Ontoereikende motivering - Verordening nr. 17 - Artikel 15, lid 2 - Sanctie - Recidive - Stadium van inaanmerkingneming van afschrikkende werking van geldboete)

2010/C 221/07

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Lafarge SA (vertegenwoordigers: A. Winckler, F. Brunet, E. Paroche, H. Kanellopoulos en C. Medina, avocats)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F. Castillo de la Torre en N. von Lingen, gemachtigden), Raad van de Europese Unie

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 8 juli 2008, Lafarge/Commissie (T-54/03), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep van rekwirante tot nietigverklaring van de beschikking van de Commissie van 27 november 2002 waarbij haar een geldboete is opgelegd op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag — Mededingingsregeling tot vaststelling van de prijzen in de sector gipsplaten — Schending van de motiveringsplicht en van de regels inzake de bewijslast — Schending van de beginselen van gelijke behandeling en evenredigheid bij de berekening van het bedrag van de geldboete — Begrip recidive

Dictum

1.

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2.

Lafarge SA wordt verwezen in de kosten.