Home

Zaak C-332/08: Beschikking van de president van het Hof van 19 februari 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

Zaak C-332/08: Beschikking van de president van het Hof van 19 februari 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

16.5.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 113/29


Beschikking van de president van het Hof van 19 februari 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

(Zaak C-332/08)(1)

2009/C 113/58

Procestaal: Frans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.