Home

Zaak C-520/08 P: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 24 september 2009 — HUP Uslugi Polska sp. z o.o. (voorheen HP Temporärpersonalgesellschaft mbH)/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), Manpower Inc. (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 7, lid 1, sub b tot en met d en g — Vordering tot nietigverklaring — Communautair woordmerk I.T.@MANPOWER)

Zaak C-520/08 P: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 24 september 2009 — HUP Uslugi Polska sp. z o.o. (voorheen HP Temporärpersonalgesellschaft mbH)/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), Manpower Inc. (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 7, lid 1, sub b tot en met d en g — Vordering tot nietigverklaring — Communautair woordmerk I.T.@MANPOWER)

16.1.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 11/11


Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 24 september 2009 — HUP Uslugi Polska sp. z o.o. (voorheen HP Temporärpersonalgesellschaft mbH)/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), Manpower Inc.

(Zaak C-520/08 P)(1)

(Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 7, lid 1, sub b tot en met d en g - Vordering tot nietigverklaring - Communautair woordmerk I.T.@MANPOWER)

2010/C 11/18

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: HUP Uslugi Polska sp. z o.o. (voorheen HP Temporärpersonalgesellschaft mbH) (vertegenwoordiger: M. Ciresa, Rechtsanwalt)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde), Manpower Inc. (vertegenwoordiger: V. Marsland, Solicitor, A. Bryson, Barrister)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 24 september 2008, HUP Uslugi Polska/BHIM — Manpower (I.T.@MANPOWER) (T-248/05), waarbij het Gerecht heeft verworpen een beroep tot vernietiging van beslissing R 124/2004-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 5 april 2005 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de nietigheidsafdeling van de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapswoordmerk „I.T.@MANPOWER” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42 — Merk zonder beschrijvend karakter

Dictum

1.

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2.

HUP Uslugi Polska sp. zo.o. wordt verwezen in de kosten.