Home

Zaak C-566/08: Beschikking van de president van het Hof van 25 februari 2010 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

Zaak C-566/08: Beschikking van de president van het Hof van 25 februari 2010 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

28.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 234/30


Beschikking van de president van het Hof van 25 februari 2010 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

(Zaak C-566/08)(1)

()

2010/C 234/49

Procestaal: Frans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.