Home

Zaak C-472/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāta (Republiek Letland) Administratīvo lietu departaments op 23 oktober 2008 — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests

Zaak C-472/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāta (Republiek Letland) Administratīvo lietu departaments op 23 oktober 2008 — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests

20.12.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 327/21


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāta (Republiek Letland) Administratīvo lietu departaments op 23 oktober 2008 — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests

(Zaak C-472/08)

(2008/C 327/37)

Procestaal: Lets

Verwijzende rechter

Augstākās tiesas Senāta

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Alstom Power Hydro

Verwerende partij: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciële vraag

Moet artikel 18, lid 4, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977(1) aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling (omissis) volgens welke voor het recht op teruggaaf van het btw-overschot (het verschil tussen verschuldigde belasting en aftrekbare voorbelasting) een vervaltermijn van drie jaar geldt?