Home

Beschikking van de president van het Hof van 19 mei 2009.

Beschikking van de president van het Hof van 19 mei 2009.

Hogere voorziening - Middelen - Onjuiste beoordeling van feiten - Niet-ontvankelijkheid - Toetsing door Hof van beoordeling van voor Gerecht aangedragen feiten - Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste opvatting (Art. 225 EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea) (cf. punten 34-36)

2. Hogere voorziening - Middelen - Loutere herhaling van voor Gerecht aangevoerde middelen en argumenten - Niet-ontvankelijkheid (Art. 225 EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 112, lid 1, sub c) (cf. punten 37-41)

Voorwerp

Kort geding - Verzoek om voorlopige maatregelen strekkende tot nietigverklaring van de toekenning van een wetgevend mandaat in het Europees Parlement aan Andreas Mölzer en toekenning van dit mandaat aan verzoeker

Dictum

1) Op het verzoek in kort geding behoeft niet meer te worden beslist.

2) Kronberger zal zijn eigen kosten dragen.