Home

Zaak F-3/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 oktober 2009 Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Weigering van een instelling om een besluit te vertalen — Beroep kennelijk rechtens ongegrond — Artikel 94 van Reglement voor de procesvoering)

Zaak F-3/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 oktober 2009 Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Weigering van een instelling om een besluit te vertalen — Beroep kennelijk rechtens ongegrond — Artikel 94 van Reglement voor de procesvoering)

21.11.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 282/64


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 oktober 2009 Marcuccio/Commissie

(Zaak F-3/08)(1)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Weigering van een instelling om een besluit te vertalen - Beroep kennelijk rechtens ongegrond - Artikel 94 van Reglement voor de procesvoering)

2009/C 282/122

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit om een nota niet in de door verzoeker gekozen taal te vertalen — Vordering tot schadevergoeding

Dictum

1.

Het door Marcuccio ingestelde beroep wordt kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

2.

Marcuccio wordt verwezen in de kosten.

3.

Marcuccio wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van 1 000 EUR aan het Gerecht.