Home

Zaak T-39/08: Beroep ingesteld op 22 januari 2008 - Evropaïki Dynamiki/Commissie

Zaak T-39/08: Beroep ingesteld op 22 januari 2008 - Evropaïki Dynamiki/Commissie

Beroep ingesteld op 22 januari 2008 - Evropaïki Dynamiki/Commissie

Partijen

Verzoekende partij: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athene, Griekenland) (vertegenwoordiger: N. Korogiannakis, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

- nietig verklaren het besluit van de Commissie om verzoeksters offerte af te wijzen en de opdracht bij de gekozen inschrijver te plaatsen;

- de Commissie veroordelen tot vergoeding van de schade die verzoekster ten gevolge van de aanbestedingsprocedure heeft geleden, ten bedrage van 441564,50 EUR;

- de Commissie verwijzen in de gerechtelijke en andere kosten die verzoekster in het kader van dit beroep zijn opgekomen, zelfs indien het beroep wordt verworpen;

- de Commissie verwijzen in de gerechtelijke en andere kosten die verzoekster in het kader van dit beroep zijn opgekomen

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster heeft een offerte ingediend in antwoord op verweersters openbare offerteaanvraag voor het hosten, beheren, verbeteren, promoten en onderhouden van het e-learninginternetportaal van de Europese Commissie (elearningeuropa.info) (PB 2007/S 87-105977). Zij komt op tegen verweersters besluit van 12 november 2007 waarbij haar offerte is afgewezen en haar is meegedeeld dat de opdracht bij een andere inschrijver zal worden geplaatst. Bovendien eist verzoekster vergoeding van de schade die zij beweert te hebben geleden ten gevolge van de aanbestedingsprocedure.

Ter ondersteuning van haar beroep betoogt verzoekster dat verweerster kennelijke beoordelingsfouten heeft gemaakt en heeft nagelaten overeenkomstig artikel 253 EG haar besluit te motiveren. Verzoekster is daarenboven van mening dat verweerster bij de evaluatie van de offertes evaluatiecriteria met gunningscriteria heeft verward, en evaluatiecriteria heeft gebruikt die niet aan de inschrijvers waren meegedeeld voor het verstrijken van de voor de indiening van de offertes gestelde termijn. Ten slotte betoogt verzoekster dat verweerster het non-discriminatiebeginsel heeft geschonden.

--------------------------------------------------