Home

Zaak T-300/08: Beroep ingesteld op 1 augustus 2008 - Hoo Hing/BHIM - Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)

Zaak T-300/08: Beroep ingesteld op 1 augustus 2008 - Hoo Hing/BHIM - Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)

Beroep ingesteld op 1 augustus 2008 - Hoo Hing/BHIM - Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)

Partijen

Verzoekende partij: Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordiger: M. Edenborough, barrister)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Tresplain Investments Ltd (Hong Kong, China)

Conclusies

- de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 7 mei 2008 in zaak R 889/2007-1 vernietigen voor zover daarbij de nietigheidsgrond van artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 van de Raad niet-ontvankelijk is verklaard;

- subsidiair, de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 7 mei 2008 in zaak R 889/2007-1 aldus herzien dat de nietigheidsgrond van artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 van de Raad ontvankelijk en gegrond wordt verklaard;

- de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 7 mei 2008 in zaak R 889/2007-1 aldus herzien dat de nietigheidsgrond van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van de Raad ontvankelijk en gegrond wordt verklaard;

- mits de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 7 mei 2008 in zaak R 889/2007-1 wordt herzien zoals gevorderd, deze beslissing voorts aldus herzien dat gemeenschapsmerk nr. 241 840 nietig wordt verklaard op een van deze of eventueel beide bijkomende nietigheidsgronden; en

- het BHIM of de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep verwijzen in de kosten. Subsidiair, het BHIM en de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep hoofdelijk en gezamenlijk verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring is gevorderd: beeldmerk "Golden Elephant Brand" voor waren van klasse 30 - gemeenschapsmerk nr. 241 810

Houder van het gemeenschapsmerk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: verzoekster

Merkrecht van de partij die nietigverklaring vordert: niet-ingeschreven beeldmerk "GOLDEN ELEPHANT", dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt

Beslissing van de nietigheidsafdeling: afwijzing van de vordering tot nietigverklaring

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling

Aangevoerde middelen: De kamer van beroep heeft de vordering op grond van artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 van de Raad ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard en de op grond van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van de Raad ingestelde oppositie tegen de inschrijving ten onrechte niet ontvankelijk en gegrond verklaard.

--------------------------------------------------