Home

Zaak T-327/08: Beroep ingesteld op 12 augustus 2008 - Armamento Li Causi/Commissie

Zaak T-327/08: Beroep ingesteld op 12 augustus 2008 - Armamento Li Causi/Commissie

Beroep ingesteld op 12 augustus 2008 - Armamento Li Causi/Commissie

Partijen

Verzoekende partij: Armamento Li Causi Snc (Marsala, Italië) (vertegenwoordigers: A. Maiorana, A. De Matteis, A. De Francesco, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

- nietig verklaren verordening (EG) nr. 530/2008 van de Commissie van 12 juni 2008 (PB L 155, blz. 9);

- de verwerende partij verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten zijn dezelfde als die welke zijn aangevoerd in zaak T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc/Commissie.

--------------------------------------------------