Home

Zaak T-341/08: Beroep ingesteld op 19 augustus 2008 - Hess Group/ BHIM - Coloma Navarro (COLOMÉ)

Zaak T-341/08: Beroep ingesteld op 19 augustus 2008 - Hess Group/ BHIM - Coloma Navarro (COLOMÉ)

Beroep ingesteld op 19 augustus 2008 - Hess Group/ BHIM - Coloma Navarro (COLOMÉ)

Partijen

Verzoekende partij: Hess Group AG (Bern, Zwitserland) (vertegenwoordigers: E. Armijo Chávarri en A. Castán Pérez-Gómez, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: José Félix Coloma Navarro (Badajoz, Spanje)

Conclusies

- verklaren dat het beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau van 21 mei 2008 tijdig en volgens de vormvereisten is ingesteld, en, volgens de passende procedure, deze beslissing vernietigen en het Bureau verwijzen in de kosten

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring is gevorderd: woordmerk "COLOMÉ" (inschrijvingsaanvraag nr. 2.140.283) voor waren van klasse 33 (wijnen)

Houder van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: José Félix Coloma Navarro

Merkrecht van de partij die nietigverklaring vordert: Spaans beeldmerken "COLOMA" voor waren van klasse 33 (wijnen)

Beslissing van de nietigheidsafdeling: toewijzing van de vordering tot nietigverklaring

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk

--------------------------------------------------