Home

Zaak T-508/08: Beroep ingesteld op 24 november 2008 - Bang & Olufsen/BHIM (Weergave van een luidspreker)

Zaak T-508/08: Beroep ingesteld op 24 november 2008 - Bang & Olufsen/BHIM (Weergave van een luidspreker)

Beroep ingesteld op 24 november 2008 - Bang & Olufsen/BHIM (Weergave van een luidspreker)

Partijen

Verzoekende partij(en): Bang & Olufsen A/S (Struer, Denemarken) (vertegenwoordiger: K. Wallberg, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

- lid 2 van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 10 september 2008 in zaak R 497/2005-1 vernietigen;

- het Bureau verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: driedimensionaal merk dat een luidspreker weergeeft voor waren van de klassen 9 en 20 - aanvraag nr. 3 354 371

Beslissing van de onderzoeker: verwerping van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de onderzoeker

Aangevoerde middelen: schending van artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 van de Raad, aangezien de kamer van beroep niet de maatregelen heeft getroffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie; schending van artikel 7, lid, 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 van de Raad, aangezien de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het betrokken gemeenschapsmerk een teken is dat uitsluitend bestaat uit een vorm die substantiële waarde aan de waar geeft.

--------------------------------------------------