Home

Zaak C-507/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2010 - Europese Commissie/Slowaakse Republiek (Niet-nakoming - Staatssteun - Gedeeltelijke kwijtschelding van belastingschuld van onderneming in kader van crediteurenakkoord - Beschikking van Commissie waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast - Niet-uitvoering)

Zaak C-507/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2010 - Europese Commissie/Slowaakse Republiek (Niet-nakoming - Staatssteun - Gedeeltelijke kwijtschelding van belastingschuld van onderneming in kader van crediteurenakkoord - Beschikking van Commissie waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast - Niet-uitvoering)

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2010 - Europese Commissie/Slowaakse Republiek

(Zaak C-507/08) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Giolito, J. Javorský en K. Walkerová, gemachtigden)

Verwerende partij: Slowaakse Republiek (vertegenwoordiger: B. Ricziová, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming - Verzuim om binnen de gestelde termijn de maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan beschikking C(2006) 2082 def. van de Commissie van 7 juni 2006, waarbij de steun die Slowakije aan Frucona Kosice heeft toegekend in de vorm van kwijtschelding van een belastingschuld door de belastingdienst in het kader van een crediteurenakkoord, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard en de terugvordering van deze steun is gelast (staatssteun C-25/2005, ex NN 21/2005) (PB L 112, blz. 14)

Dictum

1) De Slowaakse Republiek is de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 249, vierde alinea, EG en artikel 2 van beschikking 2007/254/EG van de Commissie van 7 juni 2006 betreffende staatssteun C-25/2005 (ex NN 21/2005) van de Slowaakse Republiek ten gunste van Frucona Kosice, a.s., door niet binnen de gestelde termijn alle nodige maatregelen te nemen om de in deze beschikking bedoelde onrechtmatige steun van de ontvanger ervan terug te vorderen.

2) De Slowaakse Republiek wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 102 van 01.05.2009.

--------------------------------------------------