Home

Zaak F-58/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 september 2009 - Avogadri e.a./Commissie

Zaak F-58/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 september 2009 - Avogadri e.a./Commissie

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 september 2009 - Avogadri e.a./Commissie

(Zaak F-58/08) [1]

2009/C 267/158

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling gelast van de naam van Monica Leva van de lijst van verzoekende partijen.

[1] PB C 209 van 15/08/2008, blz. 74.

--------------------------------------------------