Home

Zaak F-71/08: Beroep ingesteld op 22 augustus 2008 - N/Parlement

Zaak F-71/08: Beroep ingesteld op 22 augustus 2008 - N/Parlement

Beroep ingesteld op 22 augustus 2008 - N/Parlement

Partijen

Verzoekende partij: N (Brussel, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het beoordelingsrapport van de verzoekende partij over de periode van 16 augustus 2006 tot en met 31 december 2006

Conclusies

- nietigverklaring van het besluit van 12 september 2007 houdende goedkeuring en definitieve bevestiging van het beoordelingsrapport van de verzoekende partij over de periode van 16 augustus 2006 tot en met 31 december 2006;

- nietigverklaring van het litigieuze rapport;

- nietigverklaring van het besluit van de voorzitter van het Parlement van 22 mei 2008 houdende afwijzing van de klacht van de verzoekende partij strekkende tot nietigverklaring van het bestreden besluit;

- verwijzing van het Parlement in de kosten van de procedure.

--------------------------------------------------