Home

Zaak F-86/08: Beroep ingesteld op 22 oktober 2008 - Voslamber/Commissie

Zaak F-86/08: Beroep ingesteld op 22 oktober 2008 - Voslamber/Commissie

Beroep ingesteld op 22 oktober 2008 - Voslamber/Commissie

Partijen

Verzoekende partij: Dietrich Voslamber (Freiburg, Duitsland) (vertegenwoordiger: L. Thielen, Rechtsanwalt)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 9 juli 2008 houdende afwijzing van verzoekers verzoek om een primaire ziektekostenverzekering voor zijn echtgenote

Conclusies van de verzoekende partij

Verzoeker vordert

- nietig verklaren het besluit van het directoraat-generaal ADMIN.B van de Europese Commissie van 9 juli 2008, voor zover dit verzoeker betreft;

- vast stellen dat verzoekers echtgenote in zijn geval recht heeft op primaire verzekering door het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering;

- verzoeker het recht voorbehouden dit beroep verder te motiveren;

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen verwijzen in de kosten van de procedure.

--------------------------------------------------