Home

Zaak C-31/08: Beschikking van de president van het Hof van 6 juni 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

Zaak C-31/08: Beschikking van de president van het Hof van 6 juni 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

Beschikking van de president van het Hof van 6 juni 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

(Zaak C-31/08) [1]

(2008/C 236/22)

Procestaal: Italiaans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 79 van 29.3.2008.

--------------------------------------------------