Home

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 9 december 2009.

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 9 december 2009.

Hogere voorziening

-

Middelen

-

Onjuiste beoordeling van feiten

-

Niet-ontvankelijkheid

-

Toetsing door Hof van beoordeling van voor Gerecht aangedragen feiten

-

Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste opvatting (Art. 225 EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58) (cf. punt 24)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 9 juli 2008, Marcuccio/Commissie (gevoegde zaken T-296/05 en T-408/05), waarbij het Gerecht niet-ontvankelijk heeft verklaard het verzoek om nietigverklaring van twee door het afwikkelingsbureau van de gemeenschappelijke regeling inzake ziektekostenverzekering van de Europese Gemeenschappen stilzwijgend genomen besluiten houdende weigering om rekwirant 100 % vergoeding van bepaalde ziektekosten te geven, alsmede een verzoek om veroordeling van de Commissie tot betaling van bepaalde ziektekosten aan rekwirant

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) L. Marcuccio wordt verwezen in de kosten van de hogere voorziening.