Home

Zaak C-435/08: Beschikking van de president van het Hof van 14 mei 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen

Zaak C-435/08: Beschikking van de president van het Hof van 14 mei 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen

Beschikking van de president van het Hof van 14 mei 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen

(Zaak C-435/08) [1]

2009/C 220/59

Procestaal: Pools

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 301 van 22.11.2008.

--------------------------------------------------