Home

Zaak C-463/08: Beschikking van de president van het Hof van 10 maart 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

Zaak C-463/08: Beschikking van de president van het Hof van 10 maart 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

Beschikking van de president van het Hof van 10 maart 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

(Zaak C-463/08) [1]

2009/C 141/71

Procestaal: Spaans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 327 van 20.10.2008.

--------------------------------------------------