Home

Zaak C-513/08 P: Beschikking van het Hof van 9 december 2009 - Luigi Marcuccio/Europese Commissie (Hogere voorziening - Ambtenaren - Sociale zekerheid - Uitdrukkelijke afwijzing van verzoek om 100 % vergoeding van bepaalde ziektekosten die ambtenaar heeft gemaakt - Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

Zaak C-513/08 P: Beschikking van het Hof van 9 december 2009 - Luigi Marcuccio/Europese Commissie (Hogere voorziening - Ambtenaren - Sociale zekerheid - Uitdrukkelijke afwijzing van verzoek om 100 % vergoeding van bepaalde ziektekosten die ambtenaar heeft gemaakt - Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

Beschikking van het Hof van 9 december 2009 - Luigi Marcuccio/Europese Commissie

(Zaak C-513/08 P) [1]

Partijen

Rekwirant: Luigi Marcuccio (vertegenwoordiger: G. Cipressa, gemachtigde)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, A. dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 9 september 2008, Marcuccio/Commissie (T-143/08), waarbij het Gerecht de vordering tot nietigverklaring van de besluiten van het afwikkelingsbureau van de gemeenschappelijke regeling inzake ziektekostenverzekering van de Europese Gemeenschappen houdende weigering om, enerzijds, rekwirant 100 % vergoeding van bepaalde ziektekosten te geven en, anderzijds, de kosten van een medisch onderzoek te vergoeden overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op onderzoeken door prominente figuren uit de medische wereld alsmede een vordering tot veroordeling van de Commissie tot betaling van bepaalde medische kosten, niet-ontvankelijk heeft verklaard

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Marcuccio wordt verwezen in de kosten van de hogere voorziening.

[1] PB C 32 van 7.2.2009.

--------------------------------------------------