Home

Zaak C-525/08: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 15 januari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof - Duitsland) - Sylvia Bienek/Condor Flugdienst GmbH

Zaak C-525/08: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 15 januari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof - Duitsland) - Sylvia Bienek/Condor Flugdienst GmbH

Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 15 januari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof - Duitsland) - Sylvia Bienek/Condor Flugdienst GmbH

(Zaak C-525/08) [1]

2010/C 100/49

Procestaal: Duits

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 55 van 7.3.2009.

--------------------------------------------------