Home

Zaak C-338/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Regionale (Italië) op 22 juli 2008 - P. Ferrero e C. SPA/Agenzia delle Entrate - Ufficio di Alba

Zaak C-338/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Regionale (Italië) op 22 juli 2008 - P. Ferrero e C. SPA/Agenzia delle Entrate - Ufficio di Alba

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Regionale (Italië) op 22 juli 2008 - P. Ferrero e C. SPA/Agenzia delle Entrate - Ufficio di Alba

Verwijzende rechter

Commissione Tributaria Regionale

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: P. Ferrero e C. SPA

Verwerende partij: Agenzia delle Entrate - Ufficio di Alba

Prejudiciële vragen

1) Vormt de inhouding die van toepassing is op de "maggiorazione di conguaglio", een door artikel [5, lid 1] van richtlijn 435/90 [1] verboden bronbelasting op de winst (in het onderhavige geval had de dochteronderneming geopteerd voor het stelsel van de Overeenkomst)?

2) Subsidiair, voor het geval dat de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, is de vrijwaringsclausule van artikel 7, lid 2, van genoemde richtlijn van toepassing?

[1] PB L 225, blz. 6.

--------------------------------------------------