Home

Zaak T-157/08: Arrest van het Gerecht van 8 februari 2011 — Paroc/BHIM (INSULATE FOR LIFE) ( „Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk INSULATE FOR LIFE — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Zuiver bevestigende beslissing — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid” )

Zaak T-157/08: Arrest van het Gerecht van 8 februari 2011 — Paroc/BHIM (INSULATE FOR LIFE) ( „Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk INSULATE FOR LIFE — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Zuiver bevestigende beslissing — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid” )

19.3.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 89/15


Arrest van het Gerecht van 8 februari 2011 — Paroc/BHIM (INSULATE FOR LIFE)

(Zaak T-157/08)(1)

(Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk INSULATE FOR LIFE - Absolute weigeringsgrond - Ontbreken van onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) - Zuiver bevestigende beslissing - Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid)

2011/C 89/33

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Paroc Oy AB (Helsinki, Finland) (vertegenwoordiger: J. Palm)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: D. Botis, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 21 février 2008 (zaak R 54/2008-2) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken INSULATE FOR LIFE als gemeenschapsmerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Paroc Oy AB wordt verwezen in de kosten.