Home

Zaak T-292/08: Arrest van het Gerecht van 13 september 2010 — Inditex/BHIM — Marín Díaz de Cerio (OFTEN) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk OFTEN — Ouder nationaal woordmerk OLTEN — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Soortgelijke waren — Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Bewijs van normaal gebruik van ouder merk — Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009) — Voorwerp van geschil voor kamer van beroep — Artikelen 61 en 62 van verordening nr. 40/94 (thans artikelen 63 en 64 van verordening nr. 207/2009)” )

Zaak T-292/08: Arrest van het Gerecht van 13 september 2010 — Inditex/BHIM — Marín Díaz de Cerio (OFTEN) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk OFTEN — Ouder nationaal woordmerk OLTEN — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Soortgelijke waren — Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Bewijs van normaal gebruik van ouder merk — Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009) — Voorwerp van geschil voor kamer van beroep — Artikelen 61 en 62 van verordening nr. 40/94 (thans artikelen 63 en 64 van verordening nr. 207/2009)” )

6.11.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/27


Arrest van het Gerecht van 13 september 2010 — Inditex/BHIM — Marín Díaz de Cerio (OFTEN)

(Zaak T-292/08)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk OFTEN - Ouder nationaal woordmerk OLTEN - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Overeenstemmende tekens - Soortgelijke waren - Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) - Bewijs van normaal gebruik van ouder merk - Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009) - Voorwerp van geschil voor kamer van beroep - Artikelen 61 en 62 van verordening nr. 40/94 (thans artikelen 63 en 64 van verordening nr. 207/2009))

2010/C 301/44

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Industria de Diseño Textil (Inditex), SA (Arteixo, Spanje) (vertegenwoordigers: E. Armijo Chávarri en A. Castán Pérez-Gómez, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: O. Mondéjar Ortuño, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio (Logroño, Spanje)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 24 april 2008 (zaak R 484/2007-2) inzake een oppositieprocedure tussen Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio en Industria de Diseño Textil (Inditex), SA

Dictum

1.

Het beroep wordt verworpen.

2.

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA wordt verwezen in de kosten.