Home

Zaak T-421/08: Arrest van het Gerecht van 12 april 2013 — Performing Right Society/Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Auteursrechten betreffende openbare uitvoering van muziekwerken via internet, satelliet en kabel — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Verdeling van geografische markt — Bilaterale overeenkomsten tussen nationale auteursrechtenorganisaties — Onderling afgestemd feitelijk gedrag waarbij mogelijkheid van verlenen van multiterritoriale licenties en multirepertoirelicenties wordt uitgesloten — Bewijs — Vermoeden van onschuld” )

Zaak T-421/08: Arrest van het Gerecht van 12 april 2013 — Performing Right Society/Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Auteursrechten betreffende openbare uitvoering van muziekwerken via internet, satelliet en kabel — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Verdeling van geografische markt — Bilaterale overeenkomsten tussen nationale auteursrechtenorganisaties — Onderling afgestemd feitelijk gedrag waarbij mogelijkheid van verlenen van multiterritoriale licenties en multirepertoirelicenties wordt uitgesloten — Bewijs — Vermoeden van onschuld” )

1.6.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 156/33


Arrest van het Gerecht van 12 april 2013 — Performing Right Society/Commissie

(Zaak T-421/08)(1)

(Mededinging - Mededingingsregelingen - Auteursrechten betreffende openbare uitvoering van muziekwerken via internet, satelliet en kabel - Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG - Verdeling van geografische markt - Bilaterale overeenkomsten tussen nationale auteursrechtenorganisaties - Onderling afgestemd feitelijk gedrag waarbij mogelijkheid van verlenen van multiterritoriale licenties en multirepertoirelicenties wordt uitgesloten - Bewijs - Vermoeden van onschuld)

2013/C 156/57

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Performing Right Society Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: J. Rivas Andrés, M. Nissen, advocaten, en G. Eclair-Heath, solicitor)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F. Castillo de la Torre en J. Bourke, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verzoekende partij: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: R. Allendesalazar Corcho en R. Vallina Hoset, advocaten)

Interveniëntes aan de zijde van verwerende partij: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zürich, Zwitserland) (vertegenwoordigers: L. Uusitalo en L. Rechardt, advocaten); RTL Group SA (Luxemburg, Luxemburg); CLT-UFA (Luxemburg); Music Choice Europe Ltd (Londen); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Duitsland); Modern Times Group MTG AB (Stockholm, Zweden); Viasat Broadcasting UK Ltd (Londen); Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Hansen, É. Barbier de La Serre, advocaten, en O. Zafar, solicitor, vervolgens M. Hansen, A. W. Weitbrecht, J. Ruiz Calzado, advocaten, en J. Kallaugher, solicitor)

Voorwerp

Verzoek tot gedeeltelijke nietigverklaring van beschikking C(2008) 3435 definitief van de Commissie van 16 juli 2008 betreffende een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dictum

1)

Het verzoek van de Europese Commissie om maatregelen tot organisatie van de procesgang wordt afgewezen.

2)

Artikel 3 van beschikking C(2008) 3435 definitief van de Commissie van 16 juli 2008 betreffende een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/C2/38.698 — CISAC) wordt nietig verklaard voor zover het betrekking heeft op Performing Right Society Ltd.

3)

Artikel 4, lid 2, van beschikking C(2008) 3435 definitief wordt nietig verklaard voor zover het verwijst naar artikel 3 daarvan en betrekking heeft op Performing Right Society.

4)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

5)

Performing Right Society zal de helft van haar eigen kosten dragen, met uitzondering van de kosten betreffende de interventies aan de zijde van de Commissie.

6)

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) zal de helft van haar eigen kosten dragen.

7)

De Commissie zal haar eigen kosten dragen, alsmede de helft van de kosten van Performing Right Society, met uitzondering van die betreffende de interventies aan de zijde van de Commissie, en de helft van de kosten van SGAE.

8)

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) zal haar eigen kosten dragen en die van Performing Right Society betreffende de interventie van IFPI.

9)

RTL Group SA, CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, ProSiebenSat.1 Media AG, Modern Times Group MTG AB, Viasat Broadcasting UK Ltd en Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV zullen hun eigen kosten dragen alsmede die van Performing Right Society betreffende hun interventies.