Home

Zaak T-449/08: Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2011 — SLV Elektronik/BHIM — Jiménez Muñoz (LINE) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk LINE — Oudere nationale woord- en beeldmerken Line — Gedeeltelijke weigering van inschrijving — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)” )

Zaak T-449/08: Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2011 — SLV Elektronik/BHIM — Jiménez Muñoz (LINE) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk LINE — Oudere nationale woord- en beeldmerken Line — Gedeeltelijke weigering van inschrijving — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)” )

26.11.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 347/27


Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2011 — SLV Elektronik/BHIM — Jiménez Muñoz (LINE)

(Zaak T-449/08)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk LINE - Oudere nationale woord- en beeldmerken Line - Gedeeltelijke weigering van inschrijving - Relatieve weigeringsgronden - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009))

2011/C 347/41

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: SLV Elektronik GmbH (Übach-Palenberg, Duitsland) (vertegenwoordiger: C. König, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: R. Manea, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Angel Jiménez Muñoz (Gelida, Spanje)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 18 juli 2008 (zaak R 759/2007-4) inzake een oppositieprocedure tussen Angel Jiménez Muñoz en SLV Elektronik GmbH

Dictum

1)

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 18 juli 2008 (zaak R 759/2007-4) wordt vernietigd met betrekking tot de volgende waren: „lampen met netvoeding, verlichtingsapparaten en -installaties, lichttechniek voor toneel, elektrische lampen; losse onderdelen van de voornoemde goederen” van klasse 11.

2)

Het BHIM wordt verwezen in de kosten.