Home

Zaak T-534/08: Arrest van het Gerecht van 30 september 2010 — Granuband/BHIM — Granuflex (GRANUflex) ( Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk GRANUflex — Oudere bedrijfsnaam en handelsnaam GRANUFLEX — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009) )

Zaak T-534/08: Arrest van het Gerecht van 30 september 2010 — Granuband/BHIM — Granuflex (GRANUflex) ( Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk GRANUflex — Oudere bedrijfsnaam en handelsnaam GRANUFLEX — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009) )

20.11.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 317/28


Arrest van het Gerecht van 30 september 2010 — Granuband/BHIM — Granuflex (GRANUflex)

(Zaak T-534/08)(1)

(Gemeenschapsmerk - Nietigheidsprocedure - Gemeenschapsbeeldmerk GRANUflex - Oudere bedrijfsnaam en handelsnaam GRANUFLEX - Relatieve weigeringsgrond - Artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009))

2010/C 317/50

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Granuband BV (Krommenie, Nederland) (vertegenwoordiger: M. Ellens, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: W. Verburg, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft (Boedapest, Hongarije) (vertegenwoordiger: K. Szamosi, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 15 september 2008 (zaak R 1277/2007-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft en Granuband BV.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Granuband BV wordt verwezen in de kosten.