Home

Zaak T-115/08: Beschikking van het Gerecht van 29 juni 2010 — Gourmet Burger Kitchen/BHIM (GOURMET BURGER KITCHEN)

Zaak T-115/08: Beschikking van het Gerecht van 29 juni 2010 — Gourmet Burger Kitchen/BHIM (GOURMET BURGER KITCHEN)

28.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 234/54


Beschikking van het Gerecht van 29 juni 2010 — Gourmet Burger Kitchen/BHIM (GOURMET BURGER KITCHEN)

(Zaak T-115/08)(1)

()

2010/C 234/95

Procestaal: Engels

De president van de Vijfde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.