Home

Gevoegde zaken T-313/08–T-318/08 en T-320/08–T-328/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 30 november 2009 — Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e.a./Commissie ( Beroep tot nietigverklaring — Verordening (EG) nr. 530/2008 — Herstel van blauwvintonijnbestanden — Vaststelling van totaal toegestane vangsten voor 2008 — Handeling van algemene strekking — Niet individueel geraakt — Niet-ontvankelijkheid )

Gevoegde zaken T-313/08–T-318/08 en T-320/08–T-328/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 30 november 2009 — Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e.a./Commissie ( Beroep tot nietigverklaring — Verordening (EG) nr. 530/2008 — Herstel van blauwvintonijnbestanden — Vaststelling van totaal toegestane vangsten voor 2008 — Handeling van algemene strekking — Niet individueel geraakt — Niet-ontvankelijkheid )

30.1.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/53


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 30 november 2009 — Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e.a./Commissie

(Gevoegde zaken T-313/08–T-318/08 en T-320/08–T-328/08)(1)

(„Beroep tot nietigverklaring - Verordening (EG) nr. 530/2008 - Herstel van blauwvintonijnbestanden - Vaststelling van totaal toegestane vangsten voor 2008 - Handeling van algemene strekking - Niet individueel geraakt - Niet-ontvankelijkheid”)

2010/C 24/94

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partijen: Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc (Catane, Italië) en zestien andere verzoekers wier namen in de bijlage bij de beschikking worden vermeld (vertegenwoordigers: A. Maiorana, A. De Matteis en A. De Francesco, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: K. Banks en D. Nardi, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van verordening (EG) nr. 530/2008 van de Commissie van 12 juni 2008 tot vaststelling van noodmaatregelen met betrekking tot de visserij op blauwvintonijn door ringzegenvaartuigen in de Atlantische Oceaan, ten oosten van 45° WL, en in de Middellandse Zee (PB L 155, blz. 9)

Dictum

1)

De beroepen worden niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Verzoekers, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc en zestien andere verzoekers wier namen in de bijlage worden vermeld, worden verwezen in hun eigen kosten en in die van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.