Home

Zaak T-371/08 P: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 22 juni 2009 — Nijs/Rekenkamer ( Hogere voorziening — Ambtenarenrecht — Ambtenaren — Besluit tot aanstelling van chef van rekwirant — Intern vergelijkend onderzoek — Verkiezing van personeelscomité — Besluit om rekwirant niet te bevorderen tijdens bevorderingsronde 2006 — Hogere voorziening ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond )

Zaak T-371/08 P: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 22 juni 2009 — Nijs/Rekenkamer ( Hogere voorziening — Ambtenarenrecht — Ambtenaren — Besluit tot aanstelling van chef van rekwirant — Intern vergelijkend onderzoek — Verkiezing van personeelscomité — Besluit om rekwirant niet te bevorderen tijdens bevorderingsronde 2006 — Hogere voorziening ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond )

26.9.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 233/17


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 22 juni 2009 — Nijs/Rekenkamer

(Zaak T-371/08 P)(1)

(„Hogere voorziening - Ambtenarenrecht - Ambtenaren - Besluit tot aanstelling van chef van rekwirant - Intern vergelijkend onderzoek - Verkiezing van personeelscomité - Besluit om rekwirant niet te bevorderen tijdens bevorderingsronde 2006 - Hogere voorziening ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond”)

2009/C 233/31

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (vertegenwoordigers: F. Rollinger en A. Hertzog, advocaten)

Andere partij in de procedure: Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: T. Kennedy, J.-M. Stenier en J. Vermer, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Tweede kamer) van 26 juni 2008, Nijs/Rekenkamer (F-5/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), en strekkende tot vernietiging van die beschikking

Dictum

1.

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2.

Bart Nijs zal zijn eigen kosten dragen alsmede de kosten van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen in deze aanleg.