Home

Zaak T-378/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 maart 2009 — Portugal/Commissie

Zaak T-378/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 maart 2009 — Portugal/Commissie

16.5.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 113/44


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 maart 2009 — Portugal/Commissie

(Zaak T-378/08)(1)

2009/C 113/91

Procestaal: Portugees

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.