Home

Zaak T-570/08: Beschikking van het Gerecht van 14 juli 2010 — Deutsche Post/Commissie ( „Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Bevel tot informatieverstrekking — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid” )

Zaak T-570/08: Beschikking van het Gerecht van 14 juli 2010 — Deutsche Post/Commissie ( „Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Bevel tot informatieverstrekking — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid” )

28.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 234/35


Beschikking van het Gerecht van 14 juli 2010 — Deutsche Post/Commissie

(Zaak T-570/08)(1)

(Beroep tot nietigverklaring - Staatssteun - Bevel tot informatieverstrekking - Niet voor beroep vatbare handeling - Niet-ontvankelijkheid)

2010/C 234/63

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Deutsche Post AG (Bonn, Duitsland) (vertegenwoordigers: J. Sedemund en T. Lübbig, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordiger: B. Martenczuk, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van het besluit dat zou zijn opgenomen in de brief van de Commissie van 30 oktober 2008 houdende bevel tot informatieverstrekking in de procedure betreffende staatssteun aan Deutsche Post AG [C 36/2007 (ex NN 25/2007)]

Dictum

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Deutsche Post AG wordt verwezen in de kosten.