Home

Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 1 juli 2010.

Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 1 juli 2010.

Steunmaatregelen van de staten - Begrip - Schadevergoeding toegekend als compensatie voor onteigening van activa - Daarvan uitgesloten (Art. 87, lid 1, EG) (cf. punten 57, 60, 63, 72, 74, 99, 101)

2. Steunmaatregelen van de staten - Onderzoek door Commissie - Administratieve procedure - Verplichting van Commissie om belanghebbenden aan te manen hun opmerkingen in te dienen - Recht van steunontvanger om op passende wijze bij procedure te worden betrokken - Grenzen (Art. 88, lid 2, EG) (cf. punten 161-163, 166-168)

3. Unierecht - Beginselen - Rechten van verdediging - Toepassing op door Commissie ingeleide administratieve procedures - Onderzoek van voorgenomen steunmaatregelen - Omvang (Art. 88, lid 2, EG) (cf. punt 189)

4. Steunmaatregelen van de staten - Voorgenomen steunmaatregelen - Aanmelding bij Commissie - Draagwijdte van verplichting - Noodzaak om steunmaatregelen in stadium van voornemen aan te melden (Art. 88, lid 3, EG; verordening nr. 659/1999 van de Raad, art. 2 en 3) (cf. punten 228-230, 234-236)

5. Steunmaatregelen van de staten - Beschikking van Commissie waarbij steun onrechtmatig wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast - Steun die nog niet is betaald (Art. 88, lid 3, EG; verordening nr. 659/1999 van de Raad, art. 14, lid 1) (cf. punten 239, 241, 250-251)

6. Steunmaatregelen van de staten - Terugvordering van onrechtmatige steun - Steun verleend in strijd met procedureregels van artikel 88 EG - Eventueel gewettigd vertrouwen van steunontvangers - Bescherming - Voorwaarden en grenzen (Art. 88 EG; verordening nr. 659/1999 van de Raad, art. 14, lid 1) (cf. punten 269-271, 275-276)

7. Steunmaatregelen van de staten - Besluit van Commissie om geen bezwaar te maken tegen nationale maatregel - Gewettigd vertrouwen van steunontvanger in rechtmatigheid van verlenging van deze maatregel - Geen (Art. 88 EG; verordening nr. 659/1999 van de Raad, art. 14, lid 1) (cf. punten 283-284, 288)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking 2008/408/EG van de Commissie van 20 november 2007 betreffende steunmaatregel C 36/A/06 (ex NN 38/06) die door Italië ten uitvoer is gelegd ten gunste van ThyssenKrupp, Cementir en Nuova Terni Industrie Chimiche (PB 2008, L 144, blz. 37)

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Cementir Italia Srl wordt verwezen in de kosten.