Home

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 12 juli 2011.

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 12 juli 2011.

Gemeenschapsmerk - Opmerkingen van derden en oppositie - Onderzoek van oppositie - Bewijs van gebruik van ouder merk - Normaal gebruik - Begrip - Uitlegging op basis van ratio legis van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3) (cf. punt 24)

2. Gemeenschapsmerk - Opmerkingen van derden en oppositie - Onderzoek van oppositie - Bewijs van gebruik van ouder merk - Normaal gebruik - Begrip - Beoordelingscriteria (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3) (cf. punten 25-27)

3. Gemeenschapsmerk - Opmerkingen van derden en oppositie - Onderzoek van oppositie - Bewijs van gebruik van ouder merk - Normaal gebruik - Toepassing van criteria op concreet geval (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3) (cf. punt 28)

4. Gemeenschapsmerk - Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk - Relatieve weigeringsgronden - Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten - Overeenstemming van betrokken merken - Beoordelingscriteria - Samengesteld merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 44, 51, 56, 64)

5. Gemeenschapsmerk - Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk - Relatieve weigeringsgronden - Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten - Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 47-48, 67)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 25 juni 2008 (zaak R 952/2007-2) inzake een oppositieprocedure tussen Illinois Tools Works, Inc. en Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Dictum

1) De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 25 juni 2008 (zaak R 952/2007-2) inzake een oppositieprocedure tussen Illinois Tools Works, Inc. en Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, wordt vernietigd.

2) Het BHIM wordt verwezen in de kosten.