Home

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 16 juni 2010.

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 16 juni 2010.

Gemeenschapsmerk - Opmerkingen van derden en oppositie - Onderzoek van oppositie - Bewijs van gebruik van ouder merk - Gedeeltelijk gebruik - Invloed (Verordening van de Raad nr. 40/94, art. 43, leden 2 en 3) (cf. punten 56-57)

2. Gemeenschapsmerk - Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk - Relatieve weigeringsgronden - Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten - Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening van de Raad nr. 40/94, art. 8, lid 1,sub b) (cf. punten 68-69, 90)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 15 september 2008 (zaak R 1631/2007 4) inzake een oppositieprocedure tussen Sanofi Aventis SA en Kureha Corp.

Gegevens betreffende de zaak

>lt>6

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Kureha Corp. draagt haar eigen kosten alsook die van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).

3) Sanofi-Aventis SA draagt haar eigen kosten.