Home

Arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 29 april 2010.

Arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 29 april 2010.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Absolute weigeringsgronden

-

Merken zonder onderscheidend vermogen (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b) (cf. punten 21, 34)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 16 oktober 2008 (zaak R 889/2008-1), inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken BIOPIETRA als gemeenschapsmerk

Gegevens betreffende de zaak

>lt>10

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Kerma SpA wordt verwezen in de kosten.