Home

Zaak T-136/08: Beroep ingesteld op 4 april 2008 — Aurelia Finance/BHIM (AURELIA)

Zaak T-136/08: Beroep ingesteld op 4 april 2008 — Aurelia Finance/BHIM (AURELIA)

24.5.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 128/36


Beroep ingesteld op 4 april 2008 — Aurelia Finance/BHIM (AURELIA)

(Zaak T-136/08)

(2008/C 128/76)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Aurelia Finance SA (Genève, Zwitserland) (vertegenwoordiger: M. Elmslie, solicitor)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de eerste kamer van beroep van 9 januari 2008 in zaak R 1214/2007-1 te vernietigen;

het door verzoekster ingediende verzoek om herstel in de vorige toestand terug te wijzen naar het BHIM voor een nieuwe beslissing; en

het BHIM te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk bestaande in het woord AURELIA voor verschillende diensten van klasse 36 (aanvraagnr. 274 936)

Beslissing van het BHIM: afwijzing van het verzoek om herstel in de vorige toestand

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 78 van verordening nr. 40/94 van de Raad, aangezien de vereiste zorgvuldigheid bij administratieve vernieuwingen lager is dan de zorgvuldigheid die van een partij in een procedure voor het BHIM wordt vereist