Home

Zaak T-140/08: Beroep ingesteld op 14 april 2008 — Ferrero/BHIM — Tirol Milch (TiMi KINDERJOGHURT)

Zaak T-140/08: Beroep ingesteld op 14 april 2008 — Ferrero/BHIM — Tirol Milch (TiMi KINDERJOGHURT)

7.6.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 142/35


Beroep ingesteld op 14 april 2008 — Ferrero/BHIM — Tirol Milch (TiMi KINDERJOGHURT)

(Zaak T-140/08)

(2008/C 142/63)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Ferrero SpA (Alba, Italië) (vertegenwoordigers: C. Gielen en F. Jacobacci, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Tirol Milch rGmbH (Innsbruck, Oostenrijk)

Conclusies

de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 30 januari 2008 in zaak R 628/2007-2 te vernietigen; en

het BHIM te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring is gevorderd: woordmerk bestaande in de woorden „TiMi KINDERJOGHURT” voor waren van klasse 29 — aanvraagnr. 792 978

Houder van het gemeenschapsmerk: Tirol Milch reg. Gen. mbH

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: verzoekster

Beslissing van de nietigheidsafdeling: nietigverklaring van het litigieuze merk

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling en afwijzing van de vordering tot nietigverklaring

Aangevoerde middelen: de tweede kamer van beroep heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat de vorige eindbeslissingen tussen dezelfde partijen en met betrekking tot hetzelfde merk bindend zijn in het kader van de latere vordering tot nietigverklaring voor de nietigheidsafdeling en voor de kamer van beroep; schending van artikel 8, lid 1, sub b, en van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 van de Raad, aangezien het litigieuze merk overeenstemt met het oudere merk.