Home

Zaak T-256/08: Beroep ingesteld op 24 juni 2008 — Wrigley/BHIM — Mejerigaarden (POLAR ICE)

Zaak T-256/08: Beroep ingesteld op 24 juni 2008 — Wrigley/BHIM — Mejerigaarden (POLAR ICE)

15.8.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 209/66


Beroep ingesteld op 24 juni 2008 — Wrigley/BHIM — Mejerigaarden (POLAR ICE)

(Zaak T-256/08)

(2008/C 209/116)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Wm. Wrigley Jr. Company (Chicago, Verenigde Staten van Amerika) (vertegenwoordigers: M. Kinkeldey, S. Schäffler en A. Bognár, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Mejerigaarden Holding A/S (Thisted, Denemarken)

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 15 april 2008 in zaak R 845/2006-2; en

verwijzing van verweerder in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „POLAR ICE” voor waren van de klassen 3, 5 en 30

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Oppositiemerk of -teken: gemeenschapsbeeldmerk „Polar is”, dat onder nr. 1 273 564 is ingeschreven voor waren van klasse 30; Deens woordmerk „POLAR IS”, dat onder nr. VR 1971 03528 is ingeschreven voor waren van klasse 30; Deens woordmerk „POLAR MAXI”, dat onder nr. VR 1994 07979 is ingeschreven voor waren van klasse 30

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag in haar geheel

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad, doordat de conflicterende merken in voldoende mate visueel, auditief en begripsmatig verschillen om verwarringsgevaar te vermijden