Home

Zaak T-286/08: Beroep ingesteld op 21 juli 2008 — Fidelio/BHIM (Hallux)

Zaak T-286/08: Beroep ingesteld op 21 juli 2008 — Fidelio/BHIM (Hallux)

27.9.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 247/17


Beroep ingesteld op 21 juli 2008 — Fidelio/BHIM (Hallux)

(Zaak T-286/08)

(2008/C 247/33)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Fidelio KG (Linz, Oostenrijk) (vertegenwoordiger: M. Gail, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 21 mei 2008 (zaak R 632/2007-4) vernietigen;

het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) verwijzen in de eigen kosten en in die van verzoekster.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „Hallux” voor waren van de klassen 10, 18 en 25 (aanvraag nr. 5 245 147)

Beslissing van de onderzoeker: gedeeltelijke afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: gedeeltelijke toewijzing van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94(1), aangezien er voor de waren „orthopedische artikelen” en „schoeisel” geen absolute weigeringsgrond bestaat.