Home

Zaak T-555/08: Beroep ingesteld op 16 december 2008 — iPublish Ganske Interactive Publishing/BHIM (weergave van een navigatietoestel)

Zaak T-555/08: Beroep ingesteld op 16 december 2008 — iPublish Ganske Interactive Publishing/BHIM (weergave van een navigatietoestel)

7.3.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 55/35


Beroep ingesteld op 16 december 2008 — iPublish Ganske Interactive Publishing/BHIM (weergave van een navigatietoestel)

(Zaak T-555/08)

(2009/C 55/63)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: iPublish Ganske Interactive Publishing GmbH (Hamburg, Duitsland) (vertegenwoordiger: V. Knies, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van 3 oktober 2008 in zaak R 709/2008-4 en

verwijzing van het BHIM in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: driedimensionaal merk dat een navigatietoestel in zwart en blauw, met onder meer een zijdelingse blauwe streep, voorstelt voor waren en diensten van de klassen 9, 39 en 42 (aanvraag nr. 6 092 639)

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94(1) doordat het aangevraagde merk het vereiste onderscheidend vermogen bezit