Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Zesde kamer) van 30 november 2009.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Zesde kamer) van 30 november 2009.

Beroep tot nietigverklaring - Natuurlijke of rechtspersonen - Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken - Verordening tot vaststelling van noodmaatregelen tot beperking van visserij op blauwvintonijn - Handeling van algemene strekking - Beroep door eigenaars van vaartuigen die op blauwvintonijn mogen vissen - Verzoekers die niet individueel geraakt worden - Niet-ontvankelijkheid (Art. 230, vierde alinea, EG; verordening nr. 530/2008 van de Commissie) (cf. punten 36-41, 45-48)

2. Beroep tot nietigverklaring - Natuurlijke of rechtspersonen - Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken - Uitlegging contra legem van voorwaarde van individueel geraakt worden - Ontoelaatbaarheid (Art. 230, vierde alinea, EG, 234 EG en 241 EG) (cf. punt 49)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van verordening (EG) nr. 530/2008 van de Commissie van 12 juni 2008 tot vaststelling van noodmaatregelen met betrekking tot de visserij op blauwvintonijn door ringzegenvaartuigen in de Atlantische Oceaan, ten oosten van 45° WL, en in de Middellandse Zee (PB L 155, blz. 9)

Dictum

1) De beroepen worden niet-ontvankelijk verklaard.

2) Verzoekers, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc en zestien andere verzoekers wier namen in de bijlage worden vermeld, worden verwezen in hun eigen kosten en in die van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.