Home

Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 14 november 2008.

Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 14 november 2008.

Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Voorlopige maatregelen - Voorwaarden voor toekenning - "Fumus boni juris" - Spoedeisendheid - Cumulatieve voorwaarden - Volgorde van onderzoek en wijze van toetsing (Art. 225, lid 1, EG, 242 EG en 243 EG; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2) (cf. punten 21-24)

2. Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Voorlopige maatregelen - Voorwaarden voor toekenning - Spoedeisendheid - Ernstige en onherstelbare schade - Financiële schade (Art. 242 EG en 243 EG; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2) (cf. punten 34-37, 40)

Voorwerp

Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging van artikel 3 in samenhang met artikel 4, leden 2 en 3, van beschikking C(2008) 3435 def. van de Commissie van 16 juli 2008 in een procedure op grond van artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst (zaak COMP/C2/38.698 - CISAC), voor zover zij de verzoekende partij betreffen

Dictum

1) Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.