Home

Zaak T-12/09: Arrest van het Gerecht van 7 april 2011 - Gruber/BHIM (Run the globe) ( "Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Run the globe - Absolute weigeringsgrond - Ontbreken van onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)" )

Zaak T-12/09: Arrest van het Gerecht van 7 april 2011 - Gruber/BHIM (Run the globe) ( "Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Run the globe - Absolute weigeringsgrond - Ontbreken van onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)" )

Arrest van het Gerecht van 7 april 2011 - Gruber/BHIM (Run the globe)

(Zaak T-12/09) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Alexander Gruber (Ulm, Duitsland) (vertegenwoordigers: T. Kienle et M. Krinke, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: S. Schäffner, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 6 november 2008 (zaak R 1779/2007-1) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken Run the globe als gemeenschapsmerk

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Alexander Gruber wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 69 van 21.3.2009.

--------------------------------------------------