Home

Zaak T-190/09: Arrest van het Gerecht van 9 maart 2011 - Longevity Health Products/BHIM - Performing Science (5 HTP) ( "Gemeenschapsmerk - Nietigheidsprocedure - Gemeenschapswoordmerk 5 HTP - Absolute weigeringsgrond - Tekens of aanduidingen die gebruikelijk zijn geworden - Artikel 7, lid 1, sub d, van verordening (EG) nr. 207/2009 - Door gebruik verkregen onderscheidend vermogen - Artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009" )

Zaak T-190/09: Arrest van het Gerecht van 9 maart 2011 - Longevity Health Products/BHIM - Performing Science (5 HTP) ( "Gemeenschapsmerk - Nietigheidsprocedure - Gemeenschapswoordmerk 5 HTP - Absolute weigeringsgrond - Tekens of aanduidingen die gebruikelijk zijn geworden - Artikel 7, lid 1, sub d, van verordening (EG) nr. 207/2009 - Door gebruik verkregen onderscheidend vermogen - Artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009" )

Arrest van het Gerecht van 9 maart 2011 - Longevity Health Products/BHIM - Performing Science (5 HTP)

(Zaak T-190/09) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (vertegenwoordiger: J. E. Korab, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: S. Schäffner, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Performing Science LLC (Las Vegas, Nevada, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: D. Plasser, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 21 april 2009 (zaak R 595/2008-4) inzake een nietigheidsprocedure tussen Performing Science LLC en Longevity Health Products, Inc.

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Longevity Health Products, Inc. wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 167 van 18.7.2009.

--------------------------------------------------