Home

Zaak T-345/09: Arrest van het Gerecht van 13 april 2011 - Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/BHIM - Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA) ( "Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk PUERTA DE LABASTIDA - Ouder nationaal woordmerk CASTILLO DE LABASTIDA - Oudere gemeenschapswoordmerken CASTILLO LABASTIDA - Relatieve weigeringsgrond - Normaal gebruik van ouder merk - Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009" )

Zaak T-345/09: Arrest van het Gerecht van 13 april 2011 - Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/BHIM - Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA) ( "Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk PUERTA DE LABASTIDA - Ouder nationaal woordmerk CASTILLO DE LABASTIDA - Oudere gemeenschapswoordmerken CASTILLO LABASTIDA - Relatieve weigeringsgrond - Normaal gebruik van ouder merk - Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009" )

Arrest van het Gerecht van 13 april 2011 - Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/BHIM - Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)

(Zaak T-345/09) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL (Autol, Spanje) (vertegenwoordigers: J. Grimau Muñoz en J. Villamor Muguerza, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: J. Crespo Carrillo, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda (Labastida, Spanje) (vertegenwoordigers: aanvankelijk P. López Ronda, G. Macias Bonilla, vervolgens F. Brandolini Kujman, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 28 mei 2009 (zaak R 1021/2008-1) inzake een oppositieprocedure tussen Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda en Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 256 van 24.10.2009.

--------------------------------------------------